POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Division IV: Engineering Sciences

Committee on Metrology
and Scientific Instrumentation


SUBSCRIPTION INFORMATION

The main distributor of Metrology & Measurement Systems is:
Polish Academy of Sciences Warsaw Printing House
Post address: ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, Poland
Phone: +48 22 1826680
E-mail: iwona.szustowicz@pan.pl

Subscription orders, with the subscriber's name and address, should be sent directly to the main distributor.

The subscription is available also by:
"RUCH" S.A.
Post address: ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248 Warszawa, Poland
Phone: +48 22 5328731
E-mail: prenumerata@okdp.ruch.com.pl; website: ruch.com.pl
or
"ARS POLONA" S.A.
Post address: ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, Poland.
Phone: +48 22 5098600 or +48 22 5098663, Fax: +48 22 5098610
E-mail: arspolona@arspolona.com.pl; website: www.arspolona.com.pl

Domestic Subscription

Roczna prenumerata krajowa kwartalnika Metrology & Measurement Systems może być rozpoczęta w dowolnym momencie. Opłata za tę prenumeratę w roku 2015 wynosi 126 zł (bez kosztów przesyłki). Zamówienie prenumeraty krajowej należy kierować do PAN Warszawska Drukarnia Naukowa i "RUCH" S.A., korzystając z powyższych danych adresowych.