POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Division IV: Engineering Sciences

Committee on Metrology
and Scientific Instrumentation


VOLUME VIII - NUMBER 4/2001 [previous] [next]

CONTENTS

Stefan Kubisa - On probability distribution of the instrument error303
Michał Lisowski, Michał Mosiądz, Wojciech Kusik - The measurement system for magnetic and electric properties of high temperature superconductors321
Maria Bojarska, Jerzy Jakubiec - A method modeling the sampling converter dynamic errors337
Artur Dybko - Chemical sensors metrology357
Arkadiusz Kluger - Cascade ac voltage source367
Krzysztof Górecki, Janusz Zarębski - Microcomputer system for measuring thermal parameters of a class of semicoductor devices and integrated circuits379
Krzysztof Górecki, Jerzy Zarębski - Invigation of the thermometric characteristics of semicondoctror devices with p-n junction397

SPIS TREŚCI

Stefan Kubisa - O rozkładzie prawdopodobieństwa błędu przyrządu pomiarowego303
Michał Lisowski, Michał Miłobęądz, Wojciech Kusik - System Pomiarowy do badania właściwości magnetycznych i elektrycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych321
Maria Bojarska, Jerzy Jakubiec - Metoda modelowania błędów dynamicznych przetwornika próbkującego337
Artur Dybko - Metrologia czujników chemicznych357
Arkadiusz Kluger - Kaskadowe źródło napięcia przemiennego367
Krzysztof Górecki, Janusz Zarębski - System mikrokomuperowy do pomiaru parametrów termicznych elementów półprzewodnikowych i układów scalonych379
Krzysztof Górecki, Janusz Zarębski - Badanie charakterystyk termometrycznych elementów półprzewodnikowych ze złączami p-n397