POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Division IV: Engineering Sciences

Committee on Metrology
and Scientific Instrumentation


VOLUME VIII - NUMBER 2/2001 [previous] [next]

CONTENTS

Stefan Hahn - The theory of time-frequency distributions with extension for two-dimensional signals113
Krzysztof Arnold - Analog correction of the SH and TH ciruits transfer errors in noise mean power measurement145
Jadwiga Lal-Jadziak - Accuracy in determinationo of correlation functions by digital methods153
Beata Pałczyńska - Virtual application of flickermeter165
Ludwik Spiralski, Alicja Konczakowska, Beata Pałczyńska, Janusz Turczyński - Dogi tal measurement of high frequency interference with use of standard measuring receiver with frequency change179
Marek Zieliński, Jarosław Zduniak, Janusz Smyl, Mariusz Kośkiewicz - Measurement of the intensity function of poisson random processes, using programmable logic devices187
Grzegorz Smołalski - Analysis of the uncertainty of the mean value of strictly periodic and periodic with noise signals with a known bandwith197

SPIS TREŚCI

Stefan Hahn - Teoria rozkładów czas-częstotliwość z rozszerzeniem na sygnały dwuwymiarowe143
Krzysztof Arnold - Analogowa korelacja błędów przenoszenia układów SH i Th w pomiarach średniej mocy szumów152
Jadwiga Lal-Jadziak - Dokładność wyznaczania funkcji korelacyjnych metodami cyfrowymi163
Beata Pałczyńska - Wirtualny miernik migotania światła177
Ludwik Spiralski, Alicja Konczakowska, Beata Pałczyńska, Janusz Turczyński - Cyfrowy system do pomiaru zakłóceń wielkich częstotliwości z zastosowaniem odbiornika pomiarowego z przemianą częstotliwości186
Marek Zieliński, Jarosław Zduniak, Janusz Smyl,Mariusz Kośkiewicz - Pomiar Funkcji intensywności procesów o rozkładzie Poissona z wykorzystaniem programowalnych układów CPLD195
Grzegorz Smołalski - Analiza niepewności wartości średniej sygnału ściśle okresowego i okresowego zaszumionego gdy znane jest jego widmo211